Een goede ISO 27001 adviseur inschakelen

Lees u alvast in over de ISO 27001 certificering

Bent u op zoek naar een ISO 27001 adviseur? Zorg er dan eerst voor dat u alvast het nodige weet over deze certificering. Het komt namelijk heel onvoorbereid en ongeïnteresseerd over als u alles door een externe adviseur wilt laten oplossen. Door zelf initiatief te tonen, is de kans veel groter dat u straks met goed gevolg de benodigde audit doorkomt en het gewenste certificaat behaalt. Ook al zal de audit niet gehouden worden door de ISO 27001 adviseur die u heeft ingeschakeld, er bestaat best een kans dat beide ISO professionals elkaar kennen..!

Hier staat de ISO 27001 certificering voor

Wij geven u in deze blog alvast wat informatie over de ISO 27001 certificering. Dan kunt u straks zonder gêne en met de nodige basiskennis een ISO 27001 adviseur inschakelen. De
ISO 27001 vorm is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Voldoet uw bedrijf aan deze norm? Dan ontvangt u een certificering die aangeeft dat de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie binnen uw bedrijf goed op orde is. Dit geeft belanghebbenden, waaronder uw collega’s, partner en opdrachtgevers, het vertrouwen dat risico’s optimaal worden beheerd. Het is dus zeker geen overbodige luxe tijd en energie te steken in deze norm. Lees verder om meer hierover te weten te komen!

Welke informatie valt allemaal onder deze ISO norm?

Zoals gemeld richt deze norm zich op de informatiebeveiliging van bedrijven. Maar over welke informatie hebben we het dan? Het gaat over alle vertrouwelijke informatie waar bedrijven mee werken. Dit gaat van persoonsgegevens tot ordergegevens en van klantgegevens tot de nog verder te ontwikkelen plannen voor de toekomst. Al deze informatie moet veilig opgeborgen doch eenvoudig terug te vinden zijn. Ook moet nauwkeurig bepaald worden wie toegang tot de informatie mogen ontvangen. Dit dient allemaal uitvoerig vermeld te staan in de informatiebeveiliging van een bedrijf. Heeft u hier nog helemaal niets voor op orde? Zet dan alvast de eerste stappen, alvorens u contact zoekt met een ISO 27001 adviseur.

Maak een afspraak met een ISO 27001 adviseur

Wilt u een goede beurt maken bij uw ISO 27001 adviseur? Zorg er dan voor dat u zelf al het nodige weet en heeft gedaan aan uw informatiebeveiliging. Zeker als deze adviseur contact heeft met de professionals die audits uitvoeren bij bedrijven, kan het nooit kwaad uw goede wil te tonen. Kortom, ga eerst op zoek naar de juiste informatie, zet vervolgens al wat belangrijke stappen voor een goede informatiebeveiliging en ga dan op zoek naar een ervaren ISO 27001 adviseur!